Sidor

tisdag 12 januari 2010

"Genus, klass, etnicitet"

Varför tjatar man alltid om dessa begrepp på Malmö högskola oavsett vilken utbildning man går? Varför kan man inte prata om människor och personer istället? Vi är ju alla olika, oavsett vilket genus, vilken klass eller vilken etnicitet någon vill försöka tillskriva oss. När jag möter en människa är det just det jag möter en människa och en person. Jag kan inte avgöra vilket genus eller vilken klass eller etnicitet en person tillhör bara genom att titta på dem eller läsa/höra deras namn. Det är inte förrän jag för en dialog/kommunicerar med personen ifråga som jag kan skapa mig sådana uppfattningar. Nej, sluta försöka sätta in folk i fack, och tillskriva dem egenskaper bara för att de ser ut på ett visst sätt, har ett speciellt namn eller är född i ett visst land. Var i stället öppen för att vi alla är/kan vara olika och kan ha olika seder, traditioner och sätt att se på saker oavsett "genus, klass, etnicitet".

Inga kommentarer: