Sidor

måndag 16 januari 2012

Ny termin

Idag är det den dagen som skulle varit första dagen på min sista termin på sjuksköterskeutbildningen, men så blev det inte. Efter många långa överläggningar med både mig själv och mannen så tog jag i december beslutet att ta ett litet studieuppehåll. Känns bra men ändå lite vemodigt. Anledningarna till mitt beslut är många, men främst att sista terminen på utbildningen innebär många långa dagar med obekväm arbetstid, tidiga morgnar och sena kvällar, och även eventuella nätter, något som inte går ihop med att mannen i genomsnitt är utomlands 3-4 dagar i veckan pga sitt arbete. Eftersom vi flyttade till ny ort i somras har vi ännu inte hunnit bygga upp något socialt nätverk i vår nya hemkommun, detta gör att vi inte har någon som kan hjälpa oss med hämtning och lämning på fritids/skola, och även passa lillkillen på kvällar och nätter, de dagar det skulle behövas. På vår nya hemort finns det tyvärr ingen dygnetrunt barnomsorg, inte vill kommunen heller betala för att kommuninvånare, som tex arbetar inom vården, ska kunna ta del av den omsorg som finns till förfogande i den intilliggande universitetsstaden. Detta är något som många andra kranskommuner erbjuder sina invånare, men icke vår. Så nu är tanken att jag under den här terminen ska slutföra mitt examensarbete samtidigt som vi börjar se oss kring efter en barnflicka/nanny.

Inga kommentarer: